Hoveniersstraat 108, 9100 Sint-Niklaas 03/777.09.39

Contrast

URINEWEGEN (IVP):

Het onderzoek gebeurt na intraveneuze injectie van contraststof.
U krijgt de nodige informatie voor de voorbereiding bij het maken van de afspraak.
  • Indien u vroeger ooit allergisch reageerde op contraststoffen, gelieve dit steeds te melden bij het maken van de afspraak.
  • Verwittig steeds uw arts indien u (mogelijk) zwanger bent.
SPIJSVERTERINGSSTELSEL:                     Voorbereiding RX Colon dubbelcontrast.pdf
Het onderzoek gebeurt na oraal of rectaal toedienen van contraststof.
U krijgt de nodige informatie voor de voorbereiding bij het maken van de afspraak.
  • Verwittig steeds uw arts indien u (mogelijk) zwanger bent.